บทความด่านตรวจประมงภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับประมงจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการแพปลา มอบสัตว์น้ำจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในโรงครัวพระราชทานและแจกจ่ายข้าวกล่องพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดภูเก็ต ณ จุดบริการโรงครัว ลานเอนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหิน ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับประมงจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการแพปลา มอบสัตว์น้ำจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในโรงครัวพระราชทานและแจกจ่ายข้าวกล่องพระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดภูเก็ต ณ จุดบริการโรงครัว ลานเอนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหิน ทั้งนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037336796)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ได้นำชุดสห-วิชาชีพ จากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมมีผู้สังเกตการณ์ภาคเอกชน จาก IJM และ EJF เข้าตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO PHUKET โดยมี น.อ. ดรณ์ ทิพนันท์ รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. เป็นหัวหน้าชุดวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ได้นำชุดสห-วิชาชีพ จากกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน พร้อมมีผู้สังเกตการณ์ภาคเอกชน จาก IJM และ EJF เข้าตรวจ และประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO PHUKET โดยมี น.อ. ดรณ์ ทิพนันท์ รอง ผอ.สกค.ยก.ทร. เป็นหัวหน้าชุด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระบบไฟฟ้าและประปา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63037336796)

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์ฯ ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 นาย ในประเด็น การจัดทำตัวชี้วัด และชี้แจงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ ตลอดจน ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสำเร็จ เสร็จทันเวลา

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ให้การต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 6 และคณะ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ซึ่งลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การจัดการประมงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เป็นการตรวจบูรณาการในพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินการ การจัดการประมงอย่างยั่งยืน การดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก (PIPO) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เรื่องยานพาหนะ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะติดตามผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ทั้งในเรื่องกรอบนโยบาย และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวประมง และการบังคับใช้กฎหมาย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 34 นาย ค่ะ

พวกเราทุกคน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ขอเสนอกิจกรรมดีๆ “ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา” ช่วยกันอีกแรงนะคะ
Public-private sectors including Phuket commercial fishing sector have signed a letter of agreement entitled “return-to-shore the marine debris & beautiful world with our hands” to enable social and environmental responsibility.

พวกเราทุกคน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ขอเสนอกิจกรรมดีๆ “ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา” ช่วยกันอีกแรงนะคะ
Public-private sectors including Phuket commercial fishing sector have signed a letter of agreement entitled “return-to-shore the marine debris & beautiful world with our hands” to enable social and environmental responsibility.

คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดอง
มีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อครับ
ขอบพระคุณชาวเรือประมงพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fisheries.go.th/personnelnew/images/recruitment/employee/testresults/test44.pdf

                 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และความไว้ใจในการบริหารราชการภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์กรมประมง 

                จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อันประกอบด้วยนโยบายหลักทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคคลากรทุกคน ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตามที่กรมประมงเห็นชอบให้กองวิจัยและพัฒนาประมงใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และเห็นชอบให้ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของหน่วยงานกรมประมง โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1. ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวประมงพาณิชย์
2. สมาคมประมง และกลุ่มประมง
3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคประมง
4. เจ้าหน้าที่ประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาชนทั่วไป

??แบบสอบถามความคิดเห็นดังภาพ/ที่อยู่เว็บไซต์ที่แนบมาพร้อมนี้

??ที่อยู่เว็บไซต์แบบสอบถาม : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUBAvYjLe6PRrsE4…/viewform

ขอขอบคุณ นายกสมาคม ชาวประมงจังหวัดภูเก็ต ชาวประมง ผู้ประกอบการ กัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ร่วมกับชาวประมงผู้ประกอบการด้านการประมง และกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน126 นาย ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ ทุกๆด้าน ทั้งการสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี

ด้วยกรมประมงได้มีประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง รับโอนข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์รับโดนข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง รวมจำนวน 20 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รายละเอียดปรากฎตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไป ดังนี้

       1. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตำแหน่ง นักวิชาการประมง

       2. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
เวลา 09.30 – 10.30 น
ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) จำนวน 12 นาย เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง ติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) โดยมีนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการเรือ และการทำการประมง เป็นประธาน และประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่พร้อมกันทั่วประเทศ โดยนำเสนอ สรุป และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ดังต่อไปนี้ 
1) มาตรการปิดอ่าว 2563 ขอให้มีการจัดนิทรรศการในพิธีเปิด มีคลีนิคให้ความรู้ ด้านการควบคุมการแจ้งเข้า-ออก MCS ความรู้เรื่อง พิกัด GPS บนเรือประมง และ พิกัดใน ระบบ VMS Tracking ฯลฯ 
2) การให้ความรู้ภายในองค์กร การฝึกอบรม PIPO Inspector เพื่อการคัดเลือก Smart Investigator จะพิจารณา
3) กิจกรรมงาน Smart Investigator/ Smart Port/ Smart Vessel/ Smart PIPO มอบกลุ่มงานร่าง และให้ศูนย์ฯ เขต ตั้งกรรมการคัดเลือก Smart Investigator ไม่เกิน 2 คน/เขต (กิจกรรมนี้ให้แล้วเสร็จก่อน 15 มีนาคม 2563)
4) กิจกรรม CSR กิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา กำหนดการที่กำหนดในวันนี้ คือ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เน้นชาวประมงเข้าร่วม และให้จัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดทำคลิปกิจกรรมคืนชีวิตสู่ทะเลปล่อยปูไข่นอกกระดองร่วมด้วย คลิปละไม่เกิน 3 นาที ทุกศูนย์เป็นตัวชี้วัด งานที่ได้รับมอบหมาย
5) การสำรวจการสร้างอาคารบ้านพักในศูนย์ PIPO ที่มีพื้นที่สามารถด่ำเนินการได้ 
6) การจัดการสำนักงาน ขอให้จัดสถานที่สำหรับให้ชุดตรวจพักระหว่างรอตรวจ และห้ามใช้สำนักงานฯ เป็นที่พักถาวร รวมทั้ง เน้นให้ทุกศูนย์ฯ ดูแลความสะอาด และให้มีการสวมรองเท้าในสำนักงานฯ ได้
7) การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน ให้เสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เรามีกิจกรรมงาน/โครงการ โดยใช้หลักการ 4W 1H (เรามิใช่กรมประชาสัมพันธ์) 
8) การจัดทำข้อมูลสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ขอให้นำเสนอหลักการในภาพรวมของทั้งประเทศ งานในพื้นที่ สิ่งที่เราต้องแก้ปัญหา สิ่งที่ต้องพิจารณา เรื่องที่ต้องแก้ปัญหากันต่อ ขอให้ทุกศูนย์ฯ ทำเป็นทิศทางเดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน
9) การตรวจเรือ ขอให้ตรวจ 100% ยกเว้นเหตุสุดวิสัย
10) การแจ้งพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำการประมงเลาะเขต ขอให้แจ้งให้เจ้าของเรือทราบ เพื่อเป็นการป้อง 
(หนึ่งในการดำเนินการ ป้อง ปราม ปราบ)
11) การจัดทำ KM .ให้ความรู้ กับเจ้าหน้าที่ PIPO ขอความร่วมมือจาก หน่วยงานสหวิชาชีพ ให้ความรู้สอนงาน เพื่อใช้ทวนสอบ หรือกรณีที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการตรวจแทนกัน หรือให้หัวหน้าชุดทำความเข้าใจบทบาท สำหรับกรณีพบการฝ่าฝืน เป็นการดำเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
12) การประชุมกองฯ ครั้งต่อไป กำหนดประชุมครั้งต่อไปที่ กบร. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-15.30 น, ให้ รายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562- มกราคม 2563 ให้นำเสนอ ( Presentation) เอกสารเป็นภาษาไทย นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ศูนย์/คน ละ 5 นาที
13) การปิด VMS ตามมาตรา 81(1) ฉบับที่12 ที่บังคับใช้กับเรือตามมาตรา 81(1) จะปิดได้เมื่อได้รับแจ้งจาก FMC
14) เรื่องอื่นๆ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามความจำเป็น
************

ด้วยกรมประมง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ตำแหน่งพนักงานห้องทดลอง ดังรายละเอียดและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
(ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา  10.00 – 16.30 น. นายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ประชุมชี้แจงคู่มือ PIPO ฉบับใหม่ ประกาศใช้ วันที่ 15 มกราคม 2563 ให้กับชุดสหวิชาชีพ หัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในสังกัดเขต3 (ภูเก็ต) จำนวน 26 นาย โดยมี นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  เป็นประธาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ที่ประชุมมีข้อซักถาม และแจ้ง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และขอแนวทางการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องตามคู่มือ เป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา  14.30 – 17.30 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการเเจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ประชุม หัวหน้าศูนย์ฯ ภายในสังกัดเขต3 (ภูเก็ต) ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 21 นายในประเด็น การจัดทำตัวชี้วัด 
รอบการประเมิณ 1/2563 (1 ตุลาคม 2562 -  31 มีนาคม 2563) การเบิกจ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายจากศรชล ทบทวนภารกิจตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน การจัดทำฐานข้อมูล Popular time ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า และกลุ่มชนิดเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเด็นคำถาม ข้อซักถามและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมให้ความรู้ การทำความเข้าใจ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่12) ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต3 (ภูเก็ต) โดยมี นายอรรถพล ปัตเมฆ หัวหน้างานควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล เป็นผู้กำกับกิจกรรมการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวม 9 คน เพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้เจ้าของเรือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ตลอดจนผู้ควบคุมเรือและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

วันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต3 (ภูเก็ต) โดยว่าที่ร้อยตรีรชต ฉายศิริวัฒนา เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน นางสาวจีรนันท์ ปานพืช เจ้าพนักงานสื่อสาร นายธัชศึก คุ้มพร้อม นักวิชาการประมง พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพ และผู้ประสานงานด้านภาษา ได้ทำการประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสารเผยแพร่ สติกเกอร์ข้อปฏิบัติก่อนนำเรือเข้า-ออก ท่าเทียบเรือประมง โปสเตอร์ 13 สัตว์น้ำหายาก ห้ามนำขึ้นเรือประมง พร้อมทั้งแผนพับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต แพป.พิชัยนาวา แพแสงอรุณภูเก็ต แพเรืออ๋องเจริญกิจ และแพปลาสินไพบูลย์ชัย ให้กับเรือประมงพาณิช จำนวน 57 ลำ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.30 น. นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และให้นโยบายในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่กรมประมง พร้อมชุดสหวิชาชีพ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) รวมจำนวน 20 นาย ในประเด็น การตรวจเรือ การตั้งหัวหน้าชุดสำหรับการตรวจเรือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ตรวจเรือ ความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ การส่งมอบงานในรอบวัน และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและรับฟังปัญหาอุปสรรค อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะ การบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน และมอบหมายให้มีการจัดทำแนวทางการบริหารการทำงานภายในองค์กร (Knowledge management: หรือ KM ) เพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้ นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน เพื่อแสดงถึงความสามารถขององค์กร (เช่น มีการประชุมให้ความรู้ มีกิจกรรมการสอนงาน) มีองค์ความรู้ที่จะขับเคลื่อนองค์กร สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการ โดยเฉพาะภารกิจที่กรมประมงได้รับการถ่ายโอน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ Mr. Mark Nicholson ตำแหน่ง MCS Consultant และ Mr. Peter Lawrence Southern ตำแหน่ง MCS advisor จาก Ocean mind เดินทางมาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติ และประสบการณ์ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก ของหน่วยงาน และชุดสหวิชาชีพ (การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน) เพื่อวิเคราะห์ และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจเรือที่ปฏิบัติงานในศูนย์ ภายใต้กรอบดำเนินงานของมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อยกระดับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 11 นาย ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) มีการซักถาม ประเด็นปัญหา ความรู้และความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย บทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติม และแนวทางในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการและมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายในอนาคตที่ศูนย์ฯ จะต้องรับผิดชอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรต่อไป

วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ประชุมหัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 5 /2562  ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง โดยมีนางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 นาย ที่ประชุม รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน (นโยบายรัฐบาล งานตามนโยบายผู้บริหาร อธิบดีกรมประมง และผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง และมีวาระเพื่อพิจารณา ชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ทบทวน ติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน ประเด็นคำถาม ข้อซักถามและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

                  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยนายอรรถพล ปัตเมฆ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ภูเก็ต และชุดสหวิชาชีพ ร่วมให้การต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ.3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งรับทราบข้อปัญหาและให้คำแนะนำในช่วงที่มีการโอนถ่ายการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (1,639)  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 (ราย.. (1,545) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (1,541) พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต).. (1,365) แบบฟอร์มสำหรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป.. (1,081) ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา .. (1,050) ส่งต่อน้ำใจแก่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กตะวันฉาย บ้านเพื่อเด็กด้อยโอกาส.. (1,028) ผอ.ศรชล เขต 3 ประชุมศูนย์ PIPO ภายใต้สังกัดเพื่อรับมอบนโยบายและชี้แจงแผนการตรวจเรือประมงในรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเข้าตรวจของกลุ่ม อียู.. (983) ร่วมต้อนรับพล.ร.ท.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ทรภ... (975) ผบ.ทร.ภาค 3 เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายแก่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3(ภูเก็ต).. (847) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ในโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา.. (827) ประกาศรับสมัครเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ.. (823) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (800) การตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมงพาณิชย์.. (759) อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเรือ-แรงงานประมง อุปกรณ์การตรวจโปรแกรมติดตามการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดี.. (755) เปิดคลีนิกให้ความรู้ ตอบคำถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากชาวประมง เกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ.2560.. (740) ข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (738) วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ PIPO".. (720) พิธีทำบุญประจำปี ๒๕๖๑ .. (719) นายเสรี เรือนหล้า ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กล่าวเปิด โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง ให้บุคลากรส่วนภูม.. (713)