กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563

มอบสัตว์น้ำจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปเป็นวั.. [2020-04-30 ] ห่างกันสักพักป้องกัน COVID - 19.. [2020-04-07 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-25 ] ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ได้นำชุดสห-วิชาชีพ จากกรมประมง .. [2020-03-25 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-03-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการฯ .. [2020-03-20 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-19 ] ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน.. [2020-03-18 ] ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจ.. [2020-03-16 ] กิจกรรม “ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-16 ]
อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |  อ่าน: 365 ครั้ง

 

ขอขอบคุณ นายกสมาคม ชาวประมงจังหวัดภูเก็ต ชาวประมง ผู้ประกอบการ กัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต3 (ภูเก็ต) ร่วมกับชาวประมงผู้ประกอบการด้านการประมง และกัลยาณมิตร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศาสนา ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน126 นาย ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ ทุกๆด้าน ทั้งการสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี