แบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก

มอบสัตว์น้ำจำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับทางจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปเป็นวั.. [2020-04-30 ] ห่างกันสักพักป้องกัน COVID - 19.. [2020-04-07 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-25 ] ชุดตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน (FIT) ได้นำชุดสห-วิชาชีพ จากกรมประมง .. [2020-03-25 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. [2020-03-24 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาบริการฯ .. [2020-03-20 ] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระ.. [2020-03-19 ] ประชุมการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมิณผลสัมฤทธิ์ของงาน.. [2020-03-18 ] ต้อนรับ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายยกรัฐมนตรีเขตตรวจ.. [2020-03-16 ] กิจกรรม “ขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา”.. [2020-03-16 ]
อ่านทั้งหมด 

แบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก 

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |  อ่าน: 457 ครั้ง

 

ตามที่กรมประมงเห็นชอบให้กองวิจัยและพัฒนาประมงใช้แบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รับฟังความคิดเห็นเรื่อง การทำประมงอวนครอบ อวนช้อน หรืออวนยกปลากะตัก ตั้งแต่วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และเห็นชอบให้ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของหน่วยงานกรมประมง โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายดังนี้

1. ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวประมงพาณิชย์
2. สมาคมประมง และกลุ่มประมง
3. ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคประมง
4. เจ้าหน้าที่ประมง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาชนทั่วไป

??แบบสอบถามความคิดเห็นดังภาพ/ที่อยู่เว็บไซต์ที่แนบมาพร้อมนี้

??ที่อยู่เว็บไซต์แบบสอบถาม : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeUBAvYjLe6PRrsE4…/viewform