ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่ ฝั่งอันดามัน

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่ ฝั่งอันดามัน 

กิจกรรม


ศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ร่วมประชุมชี้แจงการใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ แพปลา และเจ้าหน้าที่
ฝั่งอันดามันระหว่าง21-22 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมจำนวน    คน และในวันที่ วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมจำนวน   คน

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!