ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ และการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมง

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ และการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมง 

กิจกรรม


วันที่ 27 มีนาคม 2560 นำโดย นอ.ตุลรัฐ ทรงทิมไทย หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงภูเก็ต พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) และนายสมเพียร ชโลธร หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ และการนับห้วงเวลาที่กำหนดให้ทำการประมง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!