พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) วันที่ 16 พ.ค.60  เวลา 14.00 น. พลเรือเอก พลเดช  เจริญพูล. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแจ้งเข้าออก ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) โดยมี น.อ.ตุลรัฐ  ทรงทิมไทย หน.pipo ภูเก็ต  นายวัชรินทร์. รัตนชู ผอ.ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ประเด็นที่ตรวจติดตามดังนี้
1. เรือประมงที่ผ่านวัด 3 ฝ่าย ขนาดเกินร้อยละ 10 จากเดิม และมีการล๊อคเรือจากผอ.เจ้าท่า 
2.ติดตามระบบการแจ้งเข้าออกผ่านระบบ fi2 
3.ติตามคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่
4.ติดตามการใช้วิทยุสื่อสารการประมง
5.สอบถามอัตรากำลังที่กรมประมงเหมาะสมกับปริมาณงาน
ศจร.เขต 3ได้นำเรียนประเด็นดังกล่าว พร้อมนำเอกสารหลักฐาน ให้ท่านตรวจติดตาม และนำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!