ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ออกติดตามตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำที่ถูกสั่งกักจำนวน 6 ลำ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ออกติดตามตรวจสอบเรือประมงนอกน่านน้ำที่ถูกสั่งกักจำนวน 6 ลำ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ออกติดตามตรวจสอบเรือประมงนอกน่านที่ถูกสั่งกักจำนวน 6 ลำ ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ที่ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง 2558 มาตรา 81(5) ประกอบด้วยเรือมุกอันดามัน 018 , มุกอันดามัน028 , ยูหลง6, ยูหลง125, ฮาชิฟู68 และเซริบู มีเรือประมงเซริบุมีสภาพชำรุดและเกยตื้นช่วงนำ้ลง ได้นำเรียนประมงจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งเจ้าของเรือซึ่งเป็นผู้รักษาในระหว่างการกัก

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!