ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคล...


วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สนามกีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต  และงานพบปะยามเย็น ณ สำนักงานชลประทานจังหวัดภูเก็ต โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ร่วมกิจกรรม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!