รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2563

 กองตรวจการประมง


รายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4/2563 ประชุมกองฯครั้งที่ 4/2563 เรื่องรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน โดยมีนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี (ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง)เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯทั้ง 8 ศูนย์และเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงเพื่อหารือการรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ