นางรัตนา  สุวรรณพงศ์ " หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป "

 กองตรวจการประมง


นางรัตนา  สุวรรณพงศ์ " หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป " เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมแสดงความยินดีกับนางรัตนา  สุวรรณพงศ์ (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)กองตรวจการประมง ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ