ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมง จัดฝึกอบรมหลักสูตรตรวจการประมงรุ่นที่ 14 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญและความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงในด้านปฏิบัติงานตรวจตราและปราบปรามผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (จังหวัดระยอง) และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ