ข่าวประชาสัมพันธ์ กองตรวจการประมงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แผนที่เดินเรือและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านประมงทะเล" ในระหว่างวันที่ 26 - 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ