ใบรับรองแพทย์ ที่กพ.รับรองใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน

 กองตรวจการประมง


ใบรับรองแพทย์ ที่กพ.รับรองใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน สามารถปริ้นใบรับรองแพทย์ กพ.กำหนด ได้ที่นี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

     999    pipophuket1@gmail.com   035   02   แฟนเพจ