ประมงอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) เพื่อบริหารและคัดเลือกคณะทำงานและการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ชั้น 2

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

ประมงอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) เพื่อบริหารและคัดเลือกคณะทำงานและการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ ณ ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ชั้น 2  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-17  |   ข่าววันที่: 2018-03-15 |  อ่าน: 305 ครั้ง
 

วันที่ 15 มีนาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายยงยุทธ ลิ่มพานิช  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) เพื่อบริหารและคัดเลือกคณะทำงานและการพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีนายปรีชา บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน เป็นประธานฯ  และนายพรชัย  ยกล่องประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว) และสมาชิกกลุ่มจำนวน 53 คน ณ  ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน ชั้น 2  จังหวัดพัทลุง   


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,615)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,043) แบบฟอร์ม1.. (878) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (870) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (736) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (671) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (667) ข่าวรับสมัครงาน.. (639) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (624) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (613) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (588) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (585) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (583) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (580) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (551) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (531) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (528) งบทดลองประจำเดือน.. (524) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (515) ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ปี 63.. (514)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000