นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-12  |   ข่าววันที่: 2018-03-12 |  อ่าน: 458 ครั้ง
 

วันที่ 12 มีนาคม 2561  เวลา 14.00 น. นายสันติชัย  รังสิยาภิรมย์  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย น.ส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เลื่อนประกาศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สนง.ปจ.พัทลุง  (406)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร... (393)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้า... (333)  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แก้ไขประกาศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัีติการประเมินความรู้ ... (285)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร... (259)  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมง ในจังหวัดพัทลุง ร่วมพ... (173)  ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง Lin... (165)  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผุู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง  (95)  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการหลักการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็... (94)  อบรมโครงการหลักการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  โครงการย่อยกา... (91)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000