ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง (ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง) ขอรายงานผลการจัดกิจกรรมประชาชนจิตอาสา ”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่ ดังนี้

๑. หน่วย: ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง

๒. ภารกิจ : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓. วัน เวลา : วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

๔. สถานที่ : โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

๕. รายละเอียด : นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส.เมืองพัทลุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีและบุคลากรในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือและคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนในสังกัด กำลังพลจิตอาสาจาก สภ.เมืองพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก นพค.๔๓ กำลังพลจิตอาสาจาก สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก กศน.เมืองพัทลุง กำลังพลจิตอาสาจาก รพ.สต.บ้านปากสระ รพ.สต.บ้านมะกอกใต้ รพ.สต.บ้านอ้ายน้อย และ รพ.สต.บ้านท่าสำเภาใต้ พร้อม อสม.ในสังกัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลชัยบุรี ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลชัยบุรี และตำบลคูหาสวรรค์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

๖. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ