ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ สำหรับ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มแปรรูป/ชาวประมง  ที่สนใจจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Thailandpostmart.com (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด) โดยสินค้าที่จะนำขึ้นจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับรองมาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน อย. GAP กรมประมง เครื่องหมายธงเขียว หรือสินค้าโอทอป เป็นต้น ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจำหน่ายสินค้า สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้มมูล ขั้นตอน และวิธีการที่กำหนด ได้ตาม QR-CORD ด้านล่างนี้  และขอให้ผู้ที่สนใจสมัครจำหน่ายสินค้าแจ้งชื่อและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมายังสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เพื่อรวบรวมและดำเนินการจัดส่งให้กับ  กมป. ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  146   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั...  120  ประมงอำเภอปากพะยูน ติดตามความเสียหายของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ บ้...  111  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   109  ประมงอำเภอป่าบอน เข้าตรวจสอบบ่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่...  106  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน...  105  ประมงบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว และสำรวจบ่อเ...  102  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...  101  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   99  สรุปราคา /ซื้อ/ขาย/ กุ้งขาวแวนาไมปากบ่อในพื้นที่พัทลุง ประจำวันนี้   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ