ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวัดพัทลุง)”

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวัดพัทลุง)” 

กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมงาน “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) โดยมีนางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์  นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนำสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันละ 8 จุดจำหน่าย จำนวน 60 วัน  รวม 480 จุดจำหน่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 รวมกว่า 100 รายการ ณ จุดจำหน่ายหน้าบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมงาน “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) โดยมีนางสาวศรอนงค์  สงสมพันธ์  นายอำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยนำสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นให้แก่ประชาชนในราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน วันละ 8 จุดจำหน่าย จำนวน 60 วัน  รวม 480 จุดจำหน่าย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดพัทลุง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565 รวมกว่า 100 รายการ ณ จุดจำหน่ายหน้าบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  146   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั...  120  ประมงอำเภอปากพะยูน ติดตามความเสียหายของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ บ้...  111  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   109  ประมงอำเภอป่าบอน เข้าตรวจสอบบ่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่...  106  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน...  105  ประมงบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว และสำรวจบ่อเ...  102  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...  101  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   99  สรุปราคา /ซื้อ/ขาย/ กุ้งขาวแวนาไมปากบ่อในพื้นที่พัทลุง ประจำวันนี้   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ