สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้ คทช.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายฉัตรชัย  อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตาม
                     1) ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ
                     2) โครงการน้ำเพื่อการเกษตรฝายบ้านป่าพงศ์
                     3) การจัดทำแบบสำรวจการเก็บข้อมูลเกษตรเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ คทช.
                     4) การจัดเก็บข้อมูลการเป็นหนี้สมาชิกเกษตรกรรายบุคคล
                     5) การจัดคนลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก ป่าควนนายหวัด” และ            
                     6) การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณการส่งเสริม          
    ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  146   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั...  120  ประมงอำเภอปากพะยูน ติดตามความเสียหายของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ บ้...  111  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   109  ประมงอำเภอป่าบอน เข้าตรวจสอบบ่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่...  106  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน...  105  ประมงบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว และสำรวจบ่อเ...  102  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...  101  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   99  สรุปราคา /ซื้อ/ขาย/ กุ้งขาวแวนาไมปากบ่อในพื้นที่พัทลุง ประจำวันนี้   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ