สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายยงยุทธ ลิ้มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมงานโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธุ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ได้ร่วมงานเพื่อเป็น การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกต่าง ๆ ด้านการเกษตรและ ด้านกฎหมาย และมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับ บริการคลินิกประมง ประมาณ ๑๒๐ คน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว ให้กับโรงเรียนฯ และแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาเยี่ยมชมภายในงาน ณ โรงเรียนเทศบาล บ้านทุ่งลานสถิตธรมาทร ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  146   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั...  120  ประมงอำเภอปากพะยูน ติดตามความเสียหายของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ บ้...  113  ประมงอำเภอป่าบอน เข้าตรวจสอบบ่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่...  113  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน...  113  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   109  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...  107  ประมงบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว และสำรวจบ่อเ...  104  สรุปราคา /ซื้อ/ขาย/ กุ้งขาวแวนาไมปากบ่อในพื้นที่พัทลุง ประจำวันนี้   99  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ