ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ด้วยจังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้บูรณาการจัดตั้งตลาดเกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสนับสนุนให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดหรือสถานที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร เพื่เป็นการสร้างและส่งเสริมตลาดให้เกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย หรือได้รับการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ถนนไชยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทุกวันจันทร์และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 - 10.00 น.

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  146   ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร ทั...  120  ประมงอำเภอปากพะยูน ติดตามความเสียหายของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ บ้...  113  ประมงอำเภอป่าบอน เข้าตรวจสอบบ่อผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยื่นแบบความจำนงขอรับการช่...  113  กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่จัดประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้าน...  113  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   109  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ...  107  ประมงบางแก้ว ลงสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่อำเภอบางแก้ว และสำรวจบ่อเ...  104  สรุปราคา /ซื้อ/ขาย/ กุ้งขาวแวนาไมปากบ่อในพื้นที่พัทลุง ประจำวันนี้   99  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ