ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวทางการขจัดความยากจน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวทางการขจัดความยากจน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร  มอบหมายให้นางสาวสุวารี  นิลจันทร์ ประมงอำเภอตะโหมด ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน TPMAP และ Thai QM อำเภอตะโหมด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มดังกล่าว จำนวน 13 ครัวเรือน โดยมีปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลตะโหมด พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอ เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ผอ.รพ.สต.บ้านควนอินนอโม อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 10 ตำบลตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  125   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  98  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  93  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  91  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   87  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  84  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยม ชมนิทรรศการเฉลิมพร...  77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ