สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายภูษิตจันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นายวายุพัฒน์ เดชอนันต์ ณ พัทลุง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นกลอนต้นแบบของสมาชิกกลุ่มทฤษฎีใหม่ตำบลชัยบุรี ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 8 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เพื่อลงพื้นที่รับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมเกษตรกรต้นแบบดังกล่าว  ณ  ที่ทำการประธานกลุ่มฯ หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ