ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดทำเวทีเสวนากับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโอน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดทำเวทีเสวนากับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโอน หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 08.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสมปราถ  นวลแก้ว  ประมงอำเภอควนขนุน นางสาวจารุพร หนูฤทธิ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีเสวนากับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาชะโอน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงปลาชะโอน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและจำหน่ายผลผลิต ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ ศาลาหมู่บ้านตำบลแหลมโตนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิ...  100   ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความ...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกร...  93  ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามและทำความเข้าใจผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านป...  92  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่อำเภอป่าบอน เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีปล่อยพ...  89  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม เฉลิมพระเ...  87  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประจำบูธภายในงานกาชาด ของดีเมืองลุง ปี 2565 ณ บริ...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ