ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประชาสัมพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอเขาชัยสน ลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประชาสัมพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2565 ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29  เมษายน 2565 นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายถาวร  รุกขสุคนธ์ ประมงอำเภอเขาชัยสน   ลงพื้นที่เพื่อติดตามเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลหานโพธิ์ และ หมู่ 4 ตำบลควนขนุน  อำเภอเขาขัยสนเพื่อดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และประชาสัมพันธ์  แนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวัง พร้อมรับมือภัยแล้ง ปี 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอตะโหมด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับความ...  101   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทส...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติงานโปรแกร...  97  ประมงอำเภอป่าบอน ลงพื้นที่ติดตามและทำความเข้าใจผู้ที่แจ้งขอรับความช่วยเหลือด้านป...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ...  93  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกจากสถานประ...  92  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประจำบูธภายในงานกาชาด ของดีเมืองลุง ปี 2565 ณ บริ...  91  ประมงอำเภอปากพะยูน ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามแผนงานโครงการฟื้นฟูและบริหารทรั...  89  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลร...  86  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ประจำบูธภายในงานกาชาด ของดีเมืองลุง ปี 2565 ณ บริเวณน...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ