ประมงอำเภอเมืองพัทลุง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงอำเภอเมืองพัทลุง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ.2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายอำนวย อุ่นฤกษ์ ประมงอำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทลุง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลตำนวนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลตำนาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทลุง ผอ.รพ.สต.ทุ่งลาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ๋บ้านตำบลตำนาน สมาชิก อส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพัทลุง จำนวน 120 คน ณ คลองเฉลิมพระเกียรติฯ (ร่มเมือง-ลำปำ) บริเวณ หน้าวัดโพธิ์ตำนาน หมู่ที่ 11 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุ...  123   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด...  97  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบะปล่อยพั...  96  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล (ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) เฉ...  94   ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงาน“พาณิชย์... ลดราคา! Mobile ทั่วไทย LOT20 (จังหวั...  94  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำ...  91  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและกา...  90  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง ผ่าน บริษัทไปรษณีย์ จำกัด   85  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุุง ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ...  81  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห...  81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo_phatthalung@fisheries.go.th   074604631   074604632   แฟนเพจ