สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอป่าบอน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอป่าบอน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-02  |   ข่าววันที่: 2018-01-26 |  อ่าน: 403 ครั้ง
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำงานบริการด้านวิชาการ  ไห้บริการแก่เกษตรกรถึงพื้นที่   
วันนี้ ( 26 ธ.ค. 60 ) นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ที่ตลาดนัดประชารัฐ  หน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรดรให้การต้อนรับและใช้บริการคลินิกเกษตร กว่า 150 คน     
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เพื่อนำงานบริการด้านวิชาการเกษตร ทุกสาขา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปบริการแก่เกษตรกรและประชาชน  เป็นการอำนวยความสะดวก  และส่งเสริมให้เกษตรกร  ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นระบบ ครบวงจร  สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่  เพื่อก้าวสู่เกษตร 4.0  ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้       มีคลินิกให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ คลินิกพืช  คลินิกสัตว์  คลินิกดิน  คลินิกประมง  คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชีฟาร์ม เป็นต้น  โดยแต่ละคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ทั้งด้านความรู้ การตรวจวินิจฉัย ปรึกษาหารือปัญหาทางการเกษตร และบริการเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร 
             โอกาสนี้ นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดตลาดนัดประชารัฐ
ของอำเภอป่าบอน ( ตลาดนัดซาไก ) เพื่อให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง
นำผลผลิตทางการเกษตร  อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ในราคาถูกกว่าท้องตลาด  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งตลาดจากเอกชน  โดยเปิดจำหน่ายทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,614)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,042) แบบฟอร์ม1.. (876) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (868) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (734) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (668) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (666) ข่าวรับสมัครงาน.. (636) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (623) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (610) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (587) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (584) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (582) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (579) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (550) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (530) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (524) งบทดลองประจำเดือน.. (522) ประชาสัมพันธ์ ปิดอ่าวไทย ปี 63.. (514) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (513)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000