สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอป่าบอน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอป่าบอน 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-01-02  |   ข่าววันที่: 2018-01-26 |  อ่าน: 436 ครั้ง
 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นำงานบริการด้านวิชาการ  ไห้บริการแก่เกษตรกรถึงพื้นที่   
วันนี้ ( 26 ธ.ค. 60 ) นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ที่ตลาดนัดประชารัฐ  หน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมคิด รัตนวงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรดรให้การต้อนรับและใช้บริการคลินิกเกษตร กว่า 150 คน     
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับภาคีเครือข่าย  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  เพื่อนำงานบริการด้านวิชาการเกษตร ทุกสาขา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปบริการแก่เกษตรกรและประชาชน  เป็นการอำนวยความสะดวก  และส่งเสริมให้เกษตรกร  ได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นระบบ ครบวงจร  สามารถแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่  เพื่อก้าวสู่เกษตร 4.0  ตามนโยบายของรัฐบาล การจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้       มีคลินิกให้บริการในด้านต่าง ๆ อาทิ คลินิกพืช  คลินิกสัตว์  คลินิกดิน  คลินิกประมง  คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชีฟาร์ม เป็นต้น  โดยแต่ละคลินิกให้บริการแก่เกษตรกร ทั้งด้านความรู้ การตรวจวินิจฉัย ปรึกษาหารือปัญหาทางการเกษตร และบริการเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร 
             โอกาสนี้ นางสาวดวงพร  บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดตลาดนัดประชารัฐ
ของอำเภอป่าบอน ( ตลาดนัดซาไก ) เพื่อให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง
นำผลผลิตทางการเกษตร  อาหารสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค ในราคาถูกกว่าท้องตลาด  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งตลาดจากเอกชน  โดยเปิดจำหน่ายทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่” ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.. (2,716)  เปิดจวนฯชวนน้อง เยี่ยมชม บ้านเจ้าเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณบ้านพ.. (1,117) แบบฟอร์ม1.. (990) ประกาศรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาร สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (938) การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (กุ้งขาวแวนนาไม).. (892) ประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 .. (759) นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอบางแก้ว เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ ถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภ.. (748) ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าประมงออนไลน์.. (748) นายสมพร มณีรัตน์ นายอำเภอปากพะยูน เป็นประธานเปิดหน่วยบริการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหม.. (737) ข่าวรับสมัครงาน.. (705) ร่วมการติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมนาแปลงใหญ่ จังหวัดพัทลุง.. (683) ร่วมประชุมการบริหารจัดการกลุ่มเลี้ยงกุ้งทะเลเกาะนางคำ (กุ้งขาว)  โดยมีนายปรีชา  บริเพ็ชร  ประมงอำเภอปากพะยูน.. (677) อบรมเกษตรกรอำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2561 .. (667) ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง.. (657) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง.. (631) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเกษตร.. (593) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงฯ.. (589) งบทดลองประจำเดือน.. (585) อบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตร ทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันท.. (580) นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ลงพื้นที่ติดตามงาน ในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน และประชุมหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพัทลุง ณ ประชุมห้องประชุมส.. (566)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000