ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศก อำเภอปากพะยูน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศก อำเภอปากพะยูน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วยนางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายกอบชนม์  บริเพ็ชร ประมงอำเภอปากพะยูน และนางมัณฑนา  สุขเกษม  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์ (กุ้งก้ามกราม) จำนวน 2,000,000 ตัว โดยมีว่าที่นายกองเอก อดุลย์ ชูทอง ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศก หมู่ที่ 9 บ้านน้ำบ่อหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพิ่มพูนปริมาณกุ้งก้ามกรามในทะเลสาบให้มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมอาชีพประมง เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเกาะหมาก โดยมีนายวรินทร ทองขาว นายอำเภอปากพะยูน  นายภัคเอื้ออิชณน์  สอนสังข์ นายกองค์การบริหาร  ส่วนตำบลเกาะหมาก หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมการปล่อยกุ้งก้ามกรามดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   308   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  270  ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ณ คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 12 ตำบลหานโ...  217  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   215  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่ว...  209  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยคว...  195  ฟื้นทะเลหน้าบ้านให้อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง บ้านชุมชนช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พั...  176  ประมงจังหวัดพัทลุง ลงตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้มาจำหน่ายสินค้าประมงหน้าตลาดเกษตร ณ หน้...  173  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมอบรมโครงฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา หลักสูตรการสร้า...  172  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางฟื้นฟูผลผลิ...  166


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ