ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. นายภูษิต จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย "เสน่ห์เมืองหนังโนรา รังสรรค์ศิลป์ถิ่นใต้"  โดยมีนายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวการต้อนรับประธานในพิธี  โดยมีนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากระทรวงวัฒนธรรม 14 จังหวัดภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงานในครั้งนี้ ณ ตลาดน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   308   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  270  ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ณ คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 12 ตำบลหานโ...  217  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   215  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่ว...  209  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยคว...  195  ฟื้นทะเลหน้าบ้านให้อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง บ้านชุมชนช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พั...  176  ประมงจังหวัดพัทลุง ลงตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้มาจำหน่ายสินค้าประมงหน้าตลาดเกษตร ณ หน้...  173  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมอบรมโครงฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา หลักสูตรการสร้า...  172  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางฟื้นฟูผลผลิ...  166


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ