ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัดการทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัดการทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายภูษิต  จันทร์เพชร ประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย  นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัดการทรัพยากรปลากดหัวโม่งอย่างยั่งยืน ตำบลจองถนน  อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  เพื่อสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ การรักษา และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพิ่มองค์ความรู้แก่ชุมชนในด้านของชีววิทยา นิเวศวิทยา การดำรงชีวิต รวมถึงช่องทางด้านการตลาด ที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้น 3 ห้อง SC 1346 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   308   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  270  ประมงอำเภอเขาชัยสน ร่วมปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ณ คลองปากพะเนียด หมู่ที่ 12 ตำบลหานโ...  217  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   215  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่ว...  209  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยคว...  195  ฟื้นทะเลหน้าบ้านให้อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายฝั่ง บ้านชุมชนช่องฟืน อ.ปากพะยูน จ.พั...  176  ประมงจังหวัดพัทลุง ลงตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้มาจำหน่ายสินค้าประมงหน้าตลาดเกษตร ณ หน้...  173  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมอบรมโครงฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา หลักสูตรการสร้า...  172  ประมงจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการกำหนดแนวทางฟื้นฟูผลผลิ...  166


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ