ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil salinization, soil productivity : พิชิตดินเค็ม   เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil salinization, soil productivity : พิชิตดินเค็ม   เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


  วันที่  29 ธันวาคม  2564  เวลา 10.30 น. นายภูษิต  จันทร์เพชร  ประมงจังหวัดพัทลุง  เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil salinization, soil productivity : พิชิตดินเค็ม   เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร  โดยมีนายกู้เกียรติ   วงศ์กระพันธุ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดงาน และนายวิโรจน์  ชูช่วย  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  หมอดินอาสา  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ณ สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   219   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  212  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทล...  189  เปิดตัวแหล่งจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนชาวประมง และกลุ่มเกษ...  177  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบสินค้าควบคุม (ผลิ...  176  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   169  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศ...  168  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย    164  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BCG Model สิ...  163  ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัด...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ