นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์และติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์และติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตร ของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.  นายยงยุทธ  ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาการแทนประมงจังหวัดพัทลุง  มอบหมายให้นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์และติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ด้านการเกษตรของจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2564 เพื่อเตรียมการและ   เฝ้าระวัง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ศาลากลางชั้น 4 จังหวัดพัทลุง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisheries shop @ phattalung   220   ประมงจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาดุกป้าประดิษฐ์ อำเภอป่าบ...  212  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอเมืองพัทล...  189  เปิดตัวแหล่งจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สนับสนุนชาวประมง และกลุ่มเกษ...  177  กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ลงพื้นที่เข้าตรวจติดตามและตรวจสอบสินค้าควบคุม (ผลิ...  176  การยื่นแบบจำนงขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   169  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้งก้ามกราม) ณ บ้านปลาสวนกะเศ...  168  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถิถิ่น วิถิไทย    164  ประมงจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรตามรูปแบบ BCG Model สิ...  163  ประมงจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการเปิดตัวโครงการ การจัด...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ