ร่วมจัดรายการ ธ.ก.ส. สัมพันธ์ ผ่าน Fackbook-Live ของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และการขึ้นทะเบียนฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง


ร่วมจัดรายการ ธ.ก.ส. สัมพันธ์ ผ่าน Fackbook-Live ของสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และการขึ้นทะเบียนฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายยงยุทธ ลิ่มพานิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมจัดรายการ ณ สถานีวิทยุอ.ส.ม.ท เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ และการขึ้นทะเบียนฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผ่านระบบ          Web-site https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=284471863615469

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน...  227   ร่วมประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื...  217  ร่วมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาช...  213  นางช่อทิพย์ จรูญศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะท...  212  ร่วมจัดนิทรรศการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร งานวัน...  208  ร่วมติดตามและตรวจสอบพื้นที่บ่อเลี้ยง สัตว์น้ำของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเ...  204  ร่วมประชุมโครงการสื่อสาธารณะ ในหัวข้อความยากจน ความหมาย ประสบการณ์ และรูปธรรมแก้...  200  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม  2564  “Halt Soil saliniza...  182   สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง ชวนเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทิ้งขยะให้ถูกถังที่คัดแย...  177  ขอเชิญร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาต...  176

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000    fpo-phattalung@dof.in.th   074604631   074604632   แฟนเพจ