กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |   ข่าววันที่: 2021-10-21 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2564  นายยงยุทธ ลิ่มพาณิช หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงรักษาราชการแทนประมงจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างฯ ร่วมกิจกรรมดูแล ใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณโดยรอบสำนักงานฯ เนื่องใน "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"
     "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพ  ตลอดทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงควากตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 ให้เป็นวัน "รักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เลื่อนประกาศพนักงานราชการเฉพาะกิจ สนง.ปจ.พัทลุง  (405)   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรร... (392)  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้า... (330)  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง แก้ไขประกาศเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัีติการประเมินความรู้ ... (283)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร... (255)  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมประมง ในจังหวัดพัทลุง ร่วมพ... (170)  ประชาสัมพันธ์ เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง Lin... (164)  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผุู้ประสบภัยพิบัติ ด้านการประมง  (93)  สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดอบรมโครงการหลักการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็... (92)  อบรมโครงการหลักการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  โครงการย่อยกา... (89)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง

     39 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000