ประมงจังหวัดสิงห์บุรีพบ ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ประมงจังหวัดสิงห์บุรีพบ ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดสิงห์บุรี  ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมหารือข้อพิพาทปัญหาด้านการประมง ระดับจังหวัดสิงห์บุรี และชี้แจงภารกิจหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 ทราบ โดยมีนายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายธนารักษ์ ปัจฉิม ตำแหน่งประมงอำเภอบางระจัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตามนโยบายกรมประมงที่อธิบดีกรมประมงสั่งการให้ประมงจังหวัดทุกจังหวัดจัดประชุมFC ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่  ประสานงานเข้าพบ ส.ส. ในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหา และแนวทางในการแก้ไขการบริหารจัดการประมงให้เกิดผลสำเร็จ ผ่านการมีส่วนร่วม และให้รายงานผลข้างต้นให้กรมประมงทราบด้วย ตามที่  นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงสั่งการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ