ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#3

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#3 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี  จัดกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้ง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
         วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กุ้งก้ามกราม (ขนาด 8-9 ตัว/ก.ก.) ราคา 380 บาท (ขนาด 10-11 ตัว/ก.ก.) ราคา 330 บาท และขนาดต่างๆ ทั้งนี้ มีประชาชน ให้ความสนใจเลือกซื้อกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างการเชื่อมโยงสินค้ากุ้งก้ามกรามได้ ปริมาณประมาณ 2.7 ตัน มูลค่าประมาณ 600,000 บาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ