VDO Conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

VDO Conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |   ข่าววันที่: 2020-05-20 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับสำนักงาน.. (1,022)  โครงสร้างของหน่วยงาน.. (832) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน).. (708) ข่าวสารสาระน่ารู้.. (664) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (619) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (592) เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.. (571) ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี.. (558) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง.. (547) สำนักงานประมงอำเภอ.. (546) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (545) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์).. (486) ร่วมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน.. (484) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.. (389) ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ประชุม Acu Conference แนวทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พศ. ..... (373) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก.. (359) นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน.. (352) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (351) ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561.. (351) ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก.).. (348)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000