ประชุม Acu Conference การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมนายทองแก้วนายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ประชุม Acu Conference การสร้างการรับรู้เกษตรอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมนายทองแก้วนายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ