ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ (โรงทาน) ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ณ วัดจินดามณี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือ (โรงทาน) ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ณ วัดจินดามณี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ