ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 

ข่าวกิจกรรม


สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561จำนวน 69 รายการ ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 69 รายการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ (งานพัสดุ) สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนสิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในวันที่  25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลย 0-3650-7184 ในวันเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ