ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่1/2562

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่1/2562 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ผดุงถิ่น เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี และนายสุชาต ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจีดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามงบประมาณปี 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ