การประชุมพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมงระดับเขต

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


การประชุมพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมงระดับเขต 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายจุฬ  สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขต 2 เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการประมงระดับเขต โดยมีนายวินัย  จั่นทับทิม ประมงจังหวัดสิงห์บุรี นายสมโภชน์  จงจัดกลาง ประมงจังหวัดลพบุรี นายบรรเทิง โชติพ่วง ประมงจังหวัดอ่างทอง และนายสุวรรณ  มีชนะ ประมงจังหวัดชัยนาท คณะพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  เครือข่าย อำเภอท่าช้าง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ