ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-2566

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-2566 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา09.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี (งบประมาณ 2565 และ 2566) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง,หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง,หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์,ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  81   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   72  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  59  13ตุลา   54  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  51  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  48  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   44  NO GIFT POLICY   41  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   30  ลงเรือท้องแบนเพื่อสำรวจความเสียหายของเกษตรกรด้านประมง หมู่ที่ 4 บ้านบางปูน ตำบลช...  28


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ