ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 มีนาคม 2561นายวินัย  จั่นทับทิม ประมงจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภออินทร์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกำนันและพี่น้องชาวตำบลทับยา ดำเนินโครงการยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด8-10 ชม.จำนวน80,792 ตัวและพันธ์ุปลากินพืช(นิล ตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์) ขนาด3-5ซม.รวมถึงมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน1ชุดหัวเชื้อจุลินทรีย์ปรับและรักษาคุณภาพน้ำจำนวน 50 ลิตร อาหารกุ้งก้ามกราม 15 กระสอบ อาหารปลากินพืช 24 กระสอบ  ณ แหล่งน้ำแม่ลา บริเวณบ้านแหลมทอง ม.10 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ