ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-09  |   ข่าววันที่: 2018-03-09 |  อ่าน: 227 ครั้ง
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561นายวินัย  จั่นทับทิม ประมงจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภออินทร์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับกำนันและพี่น้องชาวตำบลทับยา ดำเนินโครงการยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าการผลิตอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน โดยร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาด8-10 ชม.จำนวน80,792 ตัวและพันธ์ุปลากินพืช(นิล ตะเพียน ยี่สก นวลจันทร์) ขนาด3-5ซม.รวมถึงมอบชุดทดสอบคุณภาพน้ำจำนวน1ชุดหัวเชื้อจุลินทรีย์ปรับและรักษาคุณภาพน้ำจำนวน 50 ลิตร อาหารกุ้งก้ามกราม 15 กระสอบ อาหารปลากินพืช 24 กระสอบ  ณ แหล่งน้ำแม่ลา บริเวณบ้านแหลมทอง ม.10 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับสำนักงาน.. (832)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน).. (564) โครงสร้างของหน่วยงาน.. (494) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (406) ข่าวสารสาระน่ารู้.. (388) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์).. (376) ร่วมให้กำลังใจกลุ่มแม่บ้าน.. (354) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์.. (291) ปฏิบัติงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสิงห์บุรี.. (283) กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (278) เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.. (259) กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง.. (250) ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561.. (249) สำนักงานประมงอำเภอ.. (241) ส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมง (ศพก.).. (238) การประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑.. (228) ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (227) ประชุมสำนักงานประจำเดือน ครั้งที่1/2562.. (222) นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน.. (219) การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561.. (213)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000