วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริตวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุม ขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมนคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป) และร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตโดยการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  79   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   71  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  58  13ตุลา   54  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  49  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  48  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   42  NO GIFT POLICY   41  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   30  ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ