วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 2565 ๓๑ มีนาคม วันพระมหาเจษฎาราชเจ้า วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร สยามินทรวิโรดม

บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑ เมษายน วันข้าราชการพลเรือน 

 ณ บริเวณท่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมี นายประพันธ์  ศรีเดช รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสิงห์บุรี และนางสาวอุมาภรณ์ จรดล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
จำนวนรวมทั้งสิ้น 50,010 ตัว ได้แก่ 1. ปลาตะเพียนทอง จำนวน 30,000 ตัว 2. ปลาตะเพียนขาว จำนวน 20,000 ตัว และ 3. ปลาสวาย จำนวน 10 ตัว
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำของไทยดำรงอยู่ และส่งเสริมให้ข้าราชการตระหนักถึงเกียรติหน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเป็นผู้เสียสละ
และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ในการจัดงานครั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ร่วมมือกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการของกรมประมง ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และพลังมวลชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ