สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี


สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท                               วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ดร.ประดิษฐ์  ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายวัลลภ  ปลั่งดี ประมงอำเภอเมืองเสิงห์บุรีปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท ดำเนินการออกตรวจจับผู้ใช้เครื่องมือทำการประมงผิดประเภทตามมาตรการห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน

                              จากการดำเนินการออกตรวจได้ทำการตรวจยึดของกลางได้เป็นอวนติดตา จำนวน 5 ผืน ได้ดำเนินการลงบันทึกการตรวจยึดเครื่องมือทำการประมง ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ