Click off เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bankhen

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี


Click off เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bankhen วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้าน Fisherman Shop @ Bankhen ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Application) พร้อมกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีได้ร่วมเปิด Fisherman Shop @Lopburi ณ วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี มีท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ท่านกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าเยี่ยมชมกิจการและจับจ่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนแปรรูปคึดฮอดปลาหมอแดดเดียว ปลานิลแดดเดียว กบแดดเดียว กลุ่มแม่บ้านแปรรูปอำภอท่าหลวง ผู้ใหญ่ลำดวน และปลาส้ม ปลาย่างรมควัน น้ำพริกปลาย่าง ฯลฯเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของพี่น้องชาวลพบุรี อีกทั้งเพิ่มรายได้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ