พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี , อำเภอพัฒนานิคม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน ณ บริเวณ หน้าวัดเขาพระ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลายี่สก ปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ และมีนางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ พร้อมนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชน นำไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมอีกด้วย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ