ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร

 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด


ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร ติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำหนองทัพไทย พื้นที่อำเภอพนมไพร..คลิก

         วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ นิลคุณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายชนาธิป รอดระรัง นักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับนายเถลิงเกียรติ ทองขัน ประมงอำเภอพนมไพร และนายอติราช ไชยคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด

   เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำชาวบ้านหนองทัพไทย ประชุมกำหนดวันจัดกิจกรรมจับผลผลิต(ฟิชชิ่ง) โดยได้ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงาน ณ หนองทัพไทย หมู่ที่ 1,2 และ13 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ 2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

    รายละเอียด ถนนโพนทอง-ร้อยเอ็ด  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 45000   email  fpo-roiet@dof.in.th  โทรศัพท์ 0-4351-3034  FAX 0-4352-2383
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6